ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی

برای ارتباط با پشتیبانی فنی رایمون سیستم شرق از این بخش استفاده کنید

 فروش

سوالات پیش از خرید و مشکلات حین خرید خود را در این قسمت مطرح نمایید

 انتقال - نصب و راه اندازی

انتقال اطلاعات و نصب و راه اندازی هاست - نمایندگی و سروراختصاصی و مجازی

 سرور اختصاصی و مجازی

رسیدگی به مدیریت سرور - سروراختصاصی و مجازی

 امنیت اطلاعات

مشکلات امنیتی و حقوقی

 پشتیبانی وب سایت

سوالات مربوط به پشتیبانی وب سایت خود را از این بخش مطرح نمایید.